بهشت و جهنم

بر آستانه بهشت و جهنم ایستاده ام.
گویی آتش دوستی از شعله های جهنم سوزان تر است.
بهشت، از آن شما باد گوشه نشینان خداپرست.
دوستان جهنمی من، فرش آتشین استقبال را برایم پهن کنید.


زیارت

چه هروله ای می کنند ناگفته ها، میان صفا و مروه چشمان من و تو

دلگیرترین غروب

تمام بعد از ظهر های جمعه یک سال رو که روی هم بزاری، بازم به اندازه بعد از ظهر روز عاشورا دلگیر نیست

نماز باران

 دو رکعت نماز باران می خوانم باشد که دستگاه های باران ساز مصنوعی به درستی عمل نموده تا صداقت گفتار پیش نماز بر همه نخبگان بی بصیرت ثابت شود

آلودگی

اگه برای یه آلودگی هوا، تهران دو روز تعطیل میشه
برای این همه آلودگی فضای سیاسی، کشور چند روز باید تعطیل بشه؟؟؟؟؟؟؟ 

هراس


هراس من از دوباره ندیدن تو نیست

     تمام هراس من از فراموشیست

عبور


خیابان ها و کوچه هایمان را به نامشان زدند تا هر روز از آن عبور کنیم تا به ما بفهمانند وقتی از آن هایی که از جان خود برای این مملکت گذشتند به همین راحتی میتوان عبور کرد ، عبور از ما که دیگر برایشان کاری ندارد